Sådan husker vi John

John Bruce Levring blev født 1917 og udmærkede sig blandt andet ved at være et mangesidet talent både på det musikalske og det sproglige område.

John var ansat i KRAK, hvor han gennem en menneskealder udførte et samvittighedsfuldt dagligt arbejde. Men ved siden af dette arbejde kunne han også nå at dyrke sine musiske interesser.

Han spillede adskillige instrumenter, først og fremmest piano, men også harmonika, saxofon og klarinet, og han arbejdede da også i fritiden meget som selskabsmusiker. Han var medlem af Dansk Musikerforbund og John Bruce Levring som vi husker ham havde mange venner blandt de udøvende, navnlig inden for jazz, blandt andet i Papa Bues Viking Jazzband – og sangeren Bjarne Liller. Dette kommer f.eks. til udtryk i den sjove vise ”Serenaden”, der er med i denne samling.

John i en lidt yngre udgave

Hans sproglige begavelse viste sig ved at han havde let ved at udtrykke sig i digt – han kunne som ingen anden ”dreje” en vise, så det var en fornøjelse at høre den – og ikke mindst også at synge den.

Det fik vi alle glæde af i Visens Venner i Glostrup, da han allerede kort tid efter stiftelsen blev aktivt medlem af vores forening. Han blev hurtigt en elsket solist ved vore arrangementer, hvor hans barokke humor fik publikum til at lytte og more sig. Når vi var sammen med ham også til hulemøder føg det fra ham med sjove bemærkninger. Skulle vi have en kop kaffe, kunne han f.eks. sige: ”Kaffe uden cognac, det er en dårlig blanding!” – Der var liv og glade dage sammen med John.

Han oplyste også engang, at han var meget stolt over at have fået en stor gennemkørselsvej opkaldt efter sig. Som KRAK-ansat fik han også lavet et kort med Hr. Levringvej (Herlev Ringvej).

Vi havde fornøjelsen af at være i selskab med John lige til 1983, hvor han flyttede til Spanien af helbredsmæssige grunde. Han havde vrøvl med lungerne i vores klima, og på sin sædvanlige vittigt-ironiske måde fortalte han, at hans læge sagde til ham, at han var nødt til at flytte. Enten til kirkegården eller til Spanien. Denne flytning betød dog også, at John fik 9 gode år i Spanien, inden han døde i 1992.

Bent Broksø